Voor wat?

Het doel van het project is om leerlingen die er nood aan hebben even uit de klascontext te halen, hen een leerrijke ervaring op ander vlak te geven om zo weer energie te vinden voor schoolse zaken.

Aan de leerlingen wordt onder begeleiding van een opvoeder of leerkracht op een locatie binnen of buiten de schoolmuren een alternatieve activiteit aangeboden.

Dit kan gaan om zeer uiteenlopende zaken van judo en muurklimmen tot bushcraft en mindfulness activiteiten. Er wordt geprobeerd op maat van de jongeren te werken.

De organisatie van dergelijke time-in(g) momenten vraagt vaak extra middelen. Hierdoor vallen bepaalde leerlingen uit de boot en is men vaak ook beperkt in mogelijkheden. Dit project is een niet te onderschatten meerwaarde voor deze jongeren.